CÔNG KHAI NGÂN SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Thông báo về việc niêm yết, công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Tân Hội quý II năm 2024

Ngày đăng 02/07/2024 | 20:36  | Lượt xem: 18
Ngày 1/7/2024, UBND xã Tân Hội ban hành Thông báo số 42/TB-UBND về việc niêm yết, công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Tân Hội quý II năm 2024

Thông báo về việc niêm yết, công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Tân Hội 6 tháng đầu năm 2024

Ngày đăng 02/07/2024 | 08:34  | Lượt xem: 14
Ngày 1/7/2024, UBND xã Tân Hội ra Thông báo số 43/TB-UBND về việc niêm yết, công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Tân Hội 6 tháng đầu năm 2024

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của xã Tân Hội

Ngày đăng 02/07/2024 | 08:28  | Lượt xem: 13
Ngày 1/7/2024 UBND xã Tân Hội ban hành Quyết định số 137/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của xã Tân Hội

UBND xã Tân Hội ra thống báo số 21/TB-UBND ngày 5/4/2024 về việc niêm yết, công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Tân Hội quý I năm 2024

Ngày đăng 12/04/2024 | 10:39  | Lượt xem: 56
UBND xã Tân Hội ra thống báo số 21/TB-UBND ngày 5/4/2024 về việc niêm yết, công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Tân Hội quý I năm 2024