HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

Tìm hiểu quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố hà nội và quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/02/2024 | 14:49  | Lượt xem: 43
PHẦN I: QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI Câu 1: Mục đích ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người...

Tìm hiểu pháp luật về quản lý và tổ chức lễ hội; mức xử phát vị phạm hành chính trong tổ chức lễ hội.

Ngày đăng 26/02/2024 | 02:47  | Lượt xem: 43
Theo Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội và Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

UBND huyện Đan Phượng triển khai Cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy

Ngày đăng 05/09/2023 | 07:21  | Lượt xem: 116
UBND huyện Đan Phượng vừa triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy” trong phạm vi toàn huyện. Cuộc thi là hoạt động thiết thực góp phần triển khai Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành thống nhất, đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả trên phạm vi toàn huyện.

Hướng dẫn đăng ký, đăng nhập trên cổng dịch vụ công quốc gia

Ngày đăng 22/08/2022 | 09:25  | Lượt xem: 96
Cổng thông tin điện tử xã Tân Hội giới thiệu với các bạn nội dung hướng dẫn đăng ký, đăng nhập cổng dịch vụ công quốc gia để sử dụng các dịch vụ công trực tuyến theo các bước dưới đây: ...

APP "Báo cháy 114": 6 tính năng, tác dụng báo cháy nhanh, chính xác

Ngày đăng 09/08/2021 | 08:31  | Lượt xem: 170
App “Báo cháy 114” là một ứng dụng miễn phí hồ trợ người dân thông báo cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ( PCCC và CNCH) các vụ cháy, nổ và sự cố, tai nạn một...

Công điện của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid19

Ngày đăng 12/07/2021 | 04:03  | Lượt xem: 303
Công điện của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc quyết tâm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước. Chi tiết xem:  ...

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước cần tuân thủ các quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Ngày đăng 21/06/2021 | 04:01  | Lượt xem: 119
Ngày 17/6/2021, Bộ TTTT đã có quyết định 874/QĐ-BTTTT về việc Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội nhằm tạo điều kiện phát triển lành...

Hướng dẫn khai báo y tế cho người dân

Ngày đăng 24/02/2021 | 04:05  | Lượt xem: 293
Để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid19, Trang thông tin điện tử xã Tân Hội giới thiệu với bạn đọc tài liệu hướng dẫn khai báo y tế trực uyến trên các thiết bị di động...