GIới thiệu chung GIới thiệu chung

Thông báo của UBND xã Tân Hội Về việc thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện TTHC tại bộ phận 1 cửa
Ngày đăng 28/05/2024 | 17:46  | Lượt xem: 34

           Thực hiện Công văn số 964/UBND-TP ngày 14/5/2024 của UBND huyện Đan Phượng về việc triển khai thực hiện thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện TTHC tại bộ phận một cửa trên địa bàn huyện. 

          UBND xã Tân Hội xin thông báo: Từ ngày 1/6/2024, bộ phận một cửa xã Tân Hội sẽ tiến hành thu phí, lệ phí không dùng tiền mặt đối với hồ sơ TTHC thực hiện tại bộ phận một cửa, phấn đấu đảm bảo 100% các giao dịch không dùng tiền mặt.

          Quy trình thực hiện thanh toán phí, lệ phí bằng mã QR động tại bộ phận một cửa cụ thể như sau:

          Bước 1: Công dân cung cấp thông tin thủ tục hành chính cần giải quyết.

          Bước 2: Cán bộ nhập thông tin lên hệ thống Dịch vụ công của Hà Nội và chọn thanh toán mã QR (Thông tin sẽ tự động chuyển sang hệ thống sinh mã).

          Bước 3: Cán bộ kiểm tra thông tin hồ sơ và ấn tạo QR thanh toán.

          Bước 4: Mã QR hiển thị trên 2 màn hình (máy tính của cán bộ và màn hình tương tác của công dân).

          Bước 5: Công dân dùng bất kỳ ứng dụng  Ngân hàng hoặc ví điện tử để quét mã thanh toán.

          Bước 6: Hệ thống hiển kết quả thanh toán thành công trên màn hình của Cán bộ và màn hình tương tác của công dân.

          Toàn bộ thông tin hồ sơ đều được tự động hình thành báo cáo đối soát và báo cáo để nộp tiền vào kho bạc.