TIN CHÍNH CỦA XÃ TIN CHÍNH CỦA XÃ

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2024
Ngày đăng 02/07/2024 | 20:51  | Lượt xem: 49

Ngày 1/6/2024, UBND xã Tân Hội ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2024

Xem chi tiết Kế hoạch: Tại đây