TIN NỔI BẬT TIN NỔI BẬT

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của xã Tân Hội
Ngày đăng 02/07/2024 | 20:28  | Lượt xem: 13

Ngày 1/7/2024 UBND xã Tân Hội ban hành Quyết định số 137/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của xã Tân Hội

Xem chi tiết Quyết định: Tại đây