TIN NỔI BẬT TIN NỔI BẬT

Thông báo về việc niêm yết, công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Tân Hội 6 tháng đầu năm 2024
Ngày đăng 02/07/2024 | 20:34  | Lượt xem: 16

Ngày 1/7/2024, UBND xã Tân Hội ra Thông báo số 43/TB-UBND về việc niêm yết, công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Tân Hội 6 tháng đầu năm 2024

Xem chi tiết Thông báo: Tại đây