TIN NỔI BẬT TIN NỔI BẬT

Thông báo về việc niêm yết, công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Tân Hội quý II năm 2024
Ngày đăng 02/07/2024 | 20:36  | Lượt xem: 19

Ngày 1/7/2024, UBND xã Tân Hội ban hành Thông báo số 42/TB-UBND về việc niêm yết, công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Tân Hội quý II năm 2024

Xem chi tiết Thông báo: Tại đây